Zorg aan zet

NIDI Business School levert oplossingen voor strategische opleidingsvraagstukken rondom het centrale thema Duurzame Inzetbaarheid. NiDi vertaalt haar expertise en ervaringen vanuit de markt naar concrete trainingen en opleidingen. We staan bekend als innovatief en resultaatbepalend.

Speciaal voor organisaties die zijn aangesloten bij Zorg aan Zet ontwikkelde NiDi een HR College Reeks, gericht op de strategische HR rol maar met focus op “the how”. Vandaag geleerd, morgen toepasbaar

HR College reeks van Zorg aan Zet

Zorg aan Zet biedt jou nu een uitgelezen mogelijkheid om in een beheersbaar tempo jezelf helemaal toe te leggen op Duurzame Inzetbaarheid in Zorg & Welzijn. Duurzame Inzetbaarheid is al lang niet modieus meer. De uitdagingen van vandaag de dag in de zorg zijn enorm.

Zorg aan Zet en NiDi Business School ontwikkelden een executive programma waar visie, kennis, wetenschap en praktische toepasbaarheid bij elkaar komen. Uniek in Nederland! Je volgt de opleiding in een top setting, centraal in Limburg en uiteraard helemaal in Collegestijl. Je doet dit samen met maximaal 19 andere HR-professionals in Zorg & Welzijn.

Uiteraard spiegel jij alle thema’s aan de organisatie waarvoor jij werkt en is er voldoende mogelijkheid om met je mede studenten in intervisie sessies thema’s centraal te bespreken en te presenteren.

Duurzame Inzetbaarheid in

Zorg & Welzijn:

Samen maken we er een punt van.

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel jouw kennis en ervaring op het gebied van strategisch HR en Duurzame Inzetbaarheid te verzwaren zodat jij in staat bent organisaties in Zorg & Welzijn strategisch te adviseren en zakelijk aan te moedigen als het gaat om investeren in Duurzame Inzetbaarheid.

Het hogere doel is de creatie van gelukkige,  duurzaam inzetbare medewerkers en toekomstbestendige organisaties.

Jij ontwikkelt je tot de executive business partner van jouw organisatie.

Het programma biedt o.a.:

 • 16 masterclasses
 • samenhangend programma toegespitst op werken in Zorg & Welzijn
 • valide onderbouwing
 • Scandinavische invalshoek
 • les van hoogleraren
 • les van absolute top docenten
 • ontwikkelen van tactische vaardigheden
 • inspiratie en intervisie
 • hulp bij het maken van jouw businesscase
 • praktische tips, tricks en tools
 • ruimte voor toepassing in de praktijk
 • persoonlijke ondersteuning, aansluitend bij jouw leerdoelen
 • Mogelijkheid tot het doen van RADI examen inclusief begeleiding.

Het programma duurt weliswaar 2 jaar maar omdat we de studiebelasting nagenoeg volledig in de masterclasses hebben verwerkt, beperkt dit een te hoge tijdsinvestering.

Een en ander passend bij werken in Zorg & Welzijn.

Zorg aan Zet en NiDi Business School bieden deze opleiding aan tegen zeer gunstige voorwaarden.

Inhoud van de opleiding

Deze College Reeks is verdeeld in thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je leert deze thema’s met elkaar te verbinden en je kunt na het volgen van deze opleiding echt samenhangend adviseren.

Blok 1: Duurzame Inzetbaarheid – Gary Damen RADI®

 1. Duurzame inzetbaarheid & Employability voor Zorg & Welzijn
 • Visie op Duurzame Inzetbaarheid in de zorg en begripsbepaling
 • Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
 • De Scorecard Duurzame Inzetbaarheid
 • Van werk naar werk
 • Introductie van druk en stress, het TNO-model
 • Introductie van Bevlogenheid en betrokkenheid
 • Rolverdeling bij verzuim en inzetbaarheid
 1. Scandinavisch denken
 • Focus op faciliteren en welzijn
 • Van productiviteit naar geluk
 • Werk-privé balans
 • Visiebepaling
 • Werkvermogen
 • Praktijkvoorbeelden in de zorg
 • Van buiten naar binnen denken
 • Cultuur
 1. De RADI organisatiefoto en faciliterend leiderschap in Zorg & Welzijn.
 • Het 7s model en de inbedding van de softe aspecten in zorgorganisaties
 • Mandaat, accountability & span of control
 • Het Rijnlands model in de praktijk
 • Leiderschap en alignment
 • Introductie van persoonlijk leiderschap
 1. Eigenaarschap nemen en de dialoog
 • De cirkel van eigenaarschap
 • Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid (incl. gevalideerde TNO-tool)
 • Vertrouwen, cultuur en eigenaarschap
 • Ambassadeurschap
 • Het inzetbaarheidsgesprek

Blok 2: Van curatie naar preventie en amplitie: mr. Paul ter Wal

 1. Workshop Poortwachter in Zorg & Welzijn
 • Van verplichting naar goed werkgeverschap
 • Arbeidsomstandighedenbeleid en veiligheid
 • Vraag gestuurd samenwerken met Arbodiensten
 • Casemanagement en taakdelegatie
 1. Hoe versterk je Bevlogenheid en creëer je betrokkenheid
 • Bevlogenheid als voorwaarde voor Duurzame Inzetbaarheid
 • Bevlogenheid als risico voor Duurzame Inzetbaarheid
 • Werk context en verandering van bedongen arbeid
 • DNA en goed werkgeverschap
 1. Duurzame Inzetbaarheid langs de weg van Amplitie
 • Aansluiting vinden bij wat al goed gaat
 • Versterken van wat al goed gaat
 • Functionele- en sociale steun
 • At home, at risk & at work
 • Focus op alle werkenden in organisaties

Blok 3: Thema’s in Zorg & Welzijn

 1. Levensfase gericht adviseren in de zorg & welzijn sector – prof. dr. Annet de Lange
 • Ontwikkeling van gemiddelde leeftijd beroepspopulatie in zorg en welzijn
 • Weg van hokjes denken, het gaat over levensfases
 • Het laden van de collectieve ambitie
 • Gebruik maken van talenten
 1. Van HRM naar HBM-filosofie – Daniel Rijnbeek RADI®
 • Strategisch HRM
 • Human Being management en Ultimate Personal Leadership
 • Human Being leadership
 • Van cultuur naar natuur
 1. HBM in de praktijk – Daniel Rijnbeek RADI®
 • Human Being management en de creatie van top teams
 • ACT in de praktijk. Individuele meting en groepsanalyse
 • HBM vs geluk, inzetbaarheid en verzuimreductie
 1. Burn-out bubbel | beheersing van druk en stress | onderbouwing – prof. dr. Wilmar Schaufeli
 • Wat is Burn-out?
 • Hoe gaan we om met Burn-out en/of burn-out achtige klachten
 • Burn-out als werkfenomeen
 • Burn-out anno 2024
 1. Burn-out Bubbel | beheersing van druk en stress | praktijktraining – drs. Elco Schaufeli
  • Het voorkomen van structurele stress
  • Het meten van energielekken
  • Het aanspreken van energiebronnen

Blok 4: Duurzame Inzetbaarheid in de praktijk

 1. Business Intelligence in Zorg & Welzijn – Marco de Jong RA
 • Het HR-jaarrapport
 • Het bepalen van het risicoprofiel
 • Voorspellen van verzuim en inzetbaarheid
 • Data als ondersteuning voor het advies
 • Business Intelligence en de MT-rapportage
 1. Workshop Huis van Werkvermogen – Frank Brinkmans
 • Introductiefilm van dr. Ilmarinen
 • Intervisie over het huis van werkvermogen
 • Voorspellen van werkvermogen
 • Het afnemen van werkvermogen
 • Het aanspreken van werkvermogen
 1. Workshop DiX – Dennis Lindeboom

Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden in zorg en welzijn

 • Benchmarking
 • Inzetbaarheidsmeting
 • Vertaalslag naar faciliteren en dialoog
 1. Intervisie, acceptatie en presentatie – Gary Damen RADI®

Van symptoombestrijding naar acceptatie

 • Acceptatie en het DI plan
 • Quick wins vs beleid
 • Business case Duurzame Inzetbaarheid

Blok 5: mogelijkheid tot RADI® examen

 • Dit programma voldoet aan de eindtermen van de Nederlandse RADI- standaard en daarom kun je beslissen om voor het examen op te gaan.
 • Als RADI® kun je jezelf inschrijven in het centrale RADI- register van de RADI- Beroepsfederatie.
 • Je doet het examen voor je eigen organisatie

Duur:

De HR College Reeks duurt van mei 2022 – april 2024, onderbroken door eventuele reguliere vakanties. Je volgt 16 masterclasses van 09.30 uur tot 13.30 uur “in house” bij Zorg aan Zet. Uiteraard wordt een passende lunch verzorgd.  Mochten we door corona maatregelen geen fysieke lessen kunnen verzorgen dan zullen de lessen online plaatsvinden.

De HR reeks is op vrijdagen van 09.30 tot 13.30

Studiebelasting

De studiebelasting naast de masterclasses is beperkt.

De lesduur totaal:                                 64 uur

Optioneel RADI examen                       40 uur

Je ontvangt tijdens deze op maat opleiding een aantal fantastische boeken.

 • Traag versnellen van Arend Ardon
 • Rijnlands organiseren van Jaap Peters
 • De burn-out bubbel van prof. Dr. Wilmar Schaufeli
 • Werkboek Duurzame Inzetbaarheid van prof. Dr. Annet de Lange

Kosten:

Voor aansluiting bij deze unieke College Reeks is de bijdrage:

 • 595 euro per jaar bij jaarbetaling
 • 450 euro per jaar bij betaling ineens voor twee jaar
 • 500 euro voor optioneel RADI® examen aan het einde van het tweede jaar

Deze College Reeks vertegenwoordigd een marktwaarde van 5.650 euro.
Er is geen BTW van toepassing.

Leden van Zorg aan Zet krijgen voorrang bij het deelnemen aan de opleiding.

Voor nadere informatie:

Mariska Welzen van Zorg aan Zet: m.welzen@zorgaanzet.org
Harm Mulder van Zorg aan Zet: h.mulder@zorgaanzet.org
Gary Damen van NiDi Bedrijfsopleidingen: gary.damen@nidibedrijfsopleidingen.nl
Remko Visser van NiDi Bedrijfsopleidingen: remko.visser@nidibedrijfsopleidigen.nl

Meld je aan

Meld je gemakkelijk aan!