Alumni aan het woord

Hoe is het om een opleiding of training te volgen bij NiDi Business School? Dat kunnen onze alumni je het beste vertellen.

Nicolette Kommers

Ik ben Nicolette Kommers en het gezicht achter Flore Advisering. Sinds april 2022 werk ik als zelfstandig Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI®).

In 2020 ben ik gestart met de RADI® opleiding bij NiDi Business School, die ik in 2021 heb afgerond. De RADI® opleiding is opgedeeld in een aantal thema’s, welke allen verbonden zijn met het thema ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Ik ben ervan overtuigd dat werkgever en werknemer gebaat zijn bij het inzetten op duurzame inzetbaarheid, de proactieve kant. Voortdurend inzetbaar zijn is de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer samen. Ik heb dan ook direct na de opleiding, de vervolgopleiding ‘RADI® Executive’ afgerond. Ik wilde na de RADI® groeien naar advisering op organisatorisch, strategisch en tactisch niveau. Sindsdien mag ik mijzelf professioneel inzetbaarheidsadviseur noemen!

Het is mijn persoonlijke missie om organisaties en hun werknemers in hun kracht te zetten. Te laten bloeien, floreren. Mede dankzij NiDi Business School heb ik de stap tot zelfstandig adviseur kunnen maken. Ik ben met Flore Advisering in staat om organisaties te transformeren naar een duurzame werkgever die klaar is voor de toekomst. Met bevlogen, productieve en gezonde medewerkers als resultaat. Dat noem ik duurzaam floreren.

Marijn de Lange

Ik ben Marijn De Lange en ben in 2021 gestart met de RADI® opleiding bij NiDi Business School. Ik werkte al mijn gehele carrière in de wellbeing sector. De eerste jaren in de commerciële dienstverlening als (personal) trainer, gedragscoach en revalidatietrainer. Daarna ben ik mij door gaan ontwikkelen in de corporate wellbeing sector als regio leidinggevende, relatiemanager en vitaliteitsadviseur.

Ik werkte bij meerdere bekende bedrijven in Nederland. Net voor de COVID periode voelde ik dat ik iets anders wilde gaan doen en meer vanuit één plek voor één organisatie wilde gaan werken. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die al mijn kennis en competenties bij elkaar bracht. Zo ben uitgekomen bij de RADI® opleiding. De RADI® opleiding was voor mij de ideale vervolgstap. Je wordt als generalist opgeleid en door mijn werkervaring had ik al behoorlijke kennis over de meeste thema’s die binnen de opleiding naar voren kwamen. Uiteraard heb ik ook een hoop nieuwe kennis opgedaan en leer je vooral om alle duurzame inzetbaarheidscomponenten aan elkaar te verbinden.

Twee maanden na het afronden van de studie vond ik al een toffe baan bij de Facilicom Group. Dat is één van de grootste werkgevers van Nederland. Daar ben ik in dienst gekomen als Adviseur Duurzame Inzetbaarheid en kon 8 maanden later al de stap zetten naar Senior Adviseur Vitaliteit & Inzetbaarheid. Ik merk dat je als generalist veel kan toevoegen aan een bedrijf vol met experts. Het lukt hierdoor goed om de kennis en kunde met elkaar te verbinden en samen met de experts een volgende stap naar duurzame inzetbaarheid te zetten.

De RADI® opleiding heeft mij heel veel gebracht en overtrof mijn verwachtingen. Daarnaast was het ook nog eens een hele leuke periode in een groep met fijne studiegenoten.

Lars Wolfkamp

Je hoort het steeds vaker terug komen; duurzame inzetbaarheid. Maar waar hebben we het dan over? Het antwoord op die vraag kan ik, Lars Tomas Wolfkamp RADI®, je direct geven na het volgen van de RADI® opleiding. Deze opleiding leert je kijken naar het brede spectrum van duurzame inzetbaarheid, want het behelst nogal wat. Maar toch is dit erg van belang om jezelf te ontwikkelen tot een volwaardig gesprekspartner voor (HR) directies, leidinggevenden en/of medewerkers, zoals ik dat graag wilde.

De opleiding heeft mij een stevige basis gegeven om het gesprek over duurzame inzetbaarheid met mijn klanten te voeren. Door mijn HR-achtergrond had ik altijd al de passie voor mens en organisatie en had ik al wel enige voorkennis. Dit deed mij eerst twijfelen of de RADI® opleiding mij veel nieuwe inzichten zou geven. Achteraf gezien heeft het mij juist naast de HR-kennis die ik al had, meer inzicht gegeven om de “menselijke kant” meer met de “zakelijke kant” te verbinden. Bij duurzame inzetbaarheid heb je het altijd over een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel als werknemer om eigenaarschap te tonen over je eigen loopbaan en als werkgever om een (werk)klimaat te scheppen waarin medewerkers veilig en duurzaam willen en kunnen bijdragen aan de (financiële) organisatiedoelstellingen.

De RADI® opleiding leert je op deze wijze te kijken en zet daarbij hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen op de agenda. Of het nou gaat over thema’s als werkdruk, sociaal leiderschap en politieke- en arbeidsmarktontwikkelingen, je bent daardoor altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen waar mens en organisatie mee te maken krijgen. Zo ben je als RADI-adviseur breed opgeleid, kan je over veel zaken “meepraten”, maar kan ik met name mijn kennis dagelijks toepassen mijn adviesopdrachten.

Maurice van Schie

De RADI opleiding was voor mij, Maurice van Schie, ooit een goede basis om alle werkvelden rondom duurzame inzetbaarheid te bestuderen. Juist om te ontdekken waar je interesses en mogelijk ook je kwaliteiten liggen. Want duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en zal dus voor iedereen ook wat anders betekenen. Naast de arbeidsontwikkelingen, organisatiekunde en leiderschap worden o.a. ook de thema’s rondom financiele (risico)beoordeling, marketing, gezondheid en vitaliteit meegenomen.

Voor mij heeft dat betekent dat ik afscheid heb genomen van de curatieve kant, de mensen welke ziek zijn, en mij alleen wil bezighouden met de 95% van de werknemers welke niet ziek zijn 🙂 Dus juist bezig willen zijn met preventie en amplitie.

De RADI opleiding heeft mij daar dus ook bij geholpen een juiste keuze te maken, wat dat betreft was de breedte van opleiding een goede keuze. In de praktijk maak ik nog dagelijks gebruik van de opgedane kennis, je ziet vaak dat er in ons werkveld vaak een onderwerp wordt uitgehaald. Bijv. PAGO/ PMO uitrollen, beleid schrijven zonder de werknemers mee te nemen en het doen van aannames welke door de opdrachtgever worden aangeven. Genoemde onderwerpen maken vaak geen onderdeel uit van een geheel en zijn dus eigenlijk losse eindjes. Daarnaast zijn het voor de werkgever vaak “afvink lijstjes” omdat het moet en dat is niet hoe een RADI Adviseur wil werken.

Binnen de RADI is mij geleerd eerst te richten op de (inrichting van) organisatie en dus te vragen of je ook positief kritisch mag zijn. Dat is soms best moeilijk want de factuur komt wel bij de opdrachtgever te liggen. En als het bedrijf er financieel niet goed voor staat kan men ook anders met werknemers omgaan dan gebruikelijk was, dus vragen naar deze cijfers hoort veelal ook tot de basis.

Binnen de opleiding wordt ook aandacht besteed aan het curatieve, het is essentieel om in te zoomen op frequent, kort, middel en lang verzuim om te kunnen focussen op het beinvloedbaar verzuim. Als dat inzichtelijk is wil ik niet te lang bij het curatieve blijven hangen omdat daar dan veelal de aandacht naar toe (blijft) gaan. Natuurlijk geef ik wel een advies hiervoor of schrijf een Plan van Aanpak.

Het zogenaamd BOB-proces (een model binnen de opleiding) hanteer ik altijd, waarin je vaak ziet dat de meeste aandacht uit gaan naar de besluitvorming (onder in de piramide) moet dit natuurlijk de Beeldvorming zijn, hierna de Oordeelsvorming (midden) om af te sluiten met de beluitvorming (boven in de piramide)

Ook zal de RADI adviseur alle ruimte moeten krijgen om te horen, voelen en te zien wat er speelt in de organisatie. Wellicht is het belangrijkste eigenlijk altijd af te sluiten met de quick wins, wat kun je nu al doen (soms ook zonder al te veel financiële middelen) en wat op langere termijn.

Ik kan dus het volgen van deze opleiding van harte aanbevelen!

Anton van de Sanden

Ik, Anton van de Sanden, ben verheugd te delen dat ik mijn diploma als Register Adviseur Amplitie heb behaald. Deze mijlpaal markeert een spannend nieuw hoofdstuk in mijn professionele reis. Amplitie, een relatief nieuw maar essentieel concept in de arbeidswereld, richt zich op het bevorderen van positieve aspecten op de werkplek, zoals werkgeluk, betrokkenheid en welzijn.

Onze focus met Arbeidsadviesgroep ligt op het ondersteunen van organisaties en individuen in het versterken van deze positieve aspecten. Dit is niet alleen cruciaal voor het welzijn van werknemers, maar leidt ook tot betere prestaties en een gezondere organisatiecultuur.

Met de innovatieve Providerboog en ons unieke Fitportaal richten we ons op het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om jou te ondersteunen bij het creëren van een werkomgeving waar welzijn, betrokkenheid en positieve energie centraal staan.

Ik kijk ernaar uit om mijn expertise in te zetten om positieve veranderingen te bewerkstelligen en een gezonde, productieve werkomgeving voor iedereen te creëren. Laten we samen werken aan een positievere werkplek!

Scandinavisch gedachtegoed

NiDi Business School is Amplitieus! Amplitieus heeft haar oorsprong deels in het Scandinavisch gedachtegoed. De mens centraal! Meer weten over Scandinavisch gedachtegoed? Ga dan mee op studiereis naar Stockholm in 2025? Klik hier voor meer informatie