Dikke Van Dale

{am-pli-tieus}

(zelfstandig naamwoord)

  1. Ambitieus, Amplitie. Versterken, vergroten. Collectieve ambitie
  2. Succesvol, doelstellingen, resultaat
  3. Geluk, bevlogen, betrokken, eigenaarschap, energie, flow
  4. Samenwerken, relaties, waardering, inclusief
  5. Groei, ontwikkelen, missie, zingeving, waarden
  6. Mindset

Amplitieus is een geregistreerde merknaam en wordt gezien als belangrijke basisvoorwaarde voor succesvolle organisaties. Het is een samenvoeging van ambitieus en amplitief. Het gaat over bevlogen, gelukkige en verantwoordelijke werkenden in waarde gedreven organisaties die samen de collectieve ambitie nastreven en doelstellingen behalen. Het is gericht op anders kijken, organiseren, denken en acteren. In zekere zin is het een mindset die verankerd dient te worden. Amplitieus staat voor de mens centraal en is daarmee een nadere verdieping op Rijnlands en Scandinavisch gedachtegoed.

Amplitieus is een term die gebruikt mag worden door NiDi Business School, haar studenten en alumni binnen de RADI Beroepsfederatie.

Scandinavisch gedachtegoed

NiDi Business School is Amplitieus! Amplitieus heeft haar oorsprong deels in het Scandinavisch gedachtegoed. De mens centraal! Meer weten over Scandinavisch gedachtegoed? Ga dan mee op studiereis naar Stockholm in 2025? Klik hier voor meer informatie