NiDi Business School gaat certificeren via DNV

NiDi Business School heeft besloten een aantal opleidingen, waaronder de bekende RADI opleiding, (Duurzame Inzetbaarheid) te laten certificeren. De Certificerende instantie is DNV, een autoriteit op dit gebied met veel ervaring binnen hetzelfde werkveld zoals o.a. voor Arbodienstverleners en loopbaan professionals. Het certificeringstraject is inmiddels gestart.
Gary Damen: “De reden dat we certificeren is tweeledig. Enerzijds willen we, in de wirwar en overkill van titels en registraties, toe naar een objectieve norm en een nog waardevoller diploma voor onze studenten. Anderzijds brengt de route naar certificering zelf ook een enorme kwaliteitsimpuls.
In de wereld van snelle veranderingen en dynamische klantbehoeften willen we onszelf voortdurend opnieuw uit blijven vinden, steeds beter worden en als trendsetter ook onze rol blijven pakken.”

Meer weten over onze stappen?

info@nidibusinessschool.nl