Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda bij werkgevers: de mentale en fysieke fitheid van individuele medewerkers krijgt steeds meer aandacht, met als doel de inzetbaarheid te verbeteren of te behouden. Op het gebied van schuldenproblematiek is in dit verband een wereld te winnen.

Bij de visie op de inzetbaarheid van de individuele medewerker hoort dus ook het doorbreken van de barrière van privézaken; privézaken kunnen immers ook effect hebben op het werk en andersom.

Het komt in bijna elke organisatie wel voor en we zijn allemaal bekend met een dergelijke situatie: een medewerker met financiële problemen. Er worden loonbeslagen gelegd en ook is de medewerker vaker ziek. Vaak wordt één en ander met de medewerker besproken en wordt er zo discreet mogelijk mee omgegaan. Het is immers een privékwestie.

Waar iedereen minder bij stilstaat, is de enorme druk die er bestaat bij de medewerker. Als het zover komt dat er loonbeslag wordt gelegd, is er allang een point of no return bij de schuldeiser bereikt. Loonbeslag wordt alleen gelegd als andere oplossingen mislukten: eerdere betalingsregelingen en beloftes werden door de medewerker niet nagekomen.

Steeds duidelijker wordt dat wanneer een medewerker schulden heeft en deze zijn functioneren negatief beïnvloeden, de schulden tot loonbeslagen en kosten leiden, het geen privézaak meer is, maar een gemeenschappelijke zaak voor werkgever en medewerker. Om tot een oplossing te komen moet dan ook gemeenschappelijk hieraan worden gewerkt.

Het vinden van een goede oplossing is immers niet alleen van belang voor de medewerker. Medewerkers met probleemschulden presteren niet alleen minder goed, ze zijn ook vaker ziek en vormen vaker een veiligheidsrisico. Een medewerker met problematische schulden kost gemiddeld € 13.000,- (bron: Nibud). Een schuldvrije medewerker is dus niet alleen persoonlijk maar ook financieel gezien in het belang van de organisatie. Wat kunt u als werkgever doen om de medewerker hierin te ondersteunen?

Samen aan de slag leidt tot duurzame inzetbaarheid
Een medewerker met problematische schulden kunt u het beste helpen door in gesprek te gaan en actief hulp te bieden. Als een medewerker ziek is, doet u dat immers ook. U kunt een professional inschakelen. Die zorgt er voor dat er inkomsten en uitgaven overzichtelijk worden gemaakt en er wordt een schuldenoverzicht opgesteld. Daarna volgt het saneren van de schulden. Op basis van het zogenoemde Vrij Te Laten Bedrag wordt uitgerekend wat de medewerker per maand aan zijn schulden kan aflossen. De aflossing wordt gedurende drie jaren aan de schuldeisers betaald. Wanneer er na de drie jaren nog een restantschuld bestaat, wordt deze kwijtgescholden. Na drie jaar is de medewerker schuldenvrij. Dit traject heet een minnelijke schuldsanering tegen finale kwijting.

Door deze aanpak krijgt de medewerker weer perspectief: een toekomst zonder schulden. Geen deurwaarders meer aan de deur en op kantoor, minder verzuim en de productiviteit herstelt.

Preventie
Voor werkgevers is beleid maken op dit onderwerp erg belangrijk. Wanneer bijvoorbeeld HR, een leidinggevende of de administrateur bij een dreigend loonbeslag de dialoog direct start met de betreffende medewerker, zal het aantal loonbeslagen enorm afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Dit leidt direct tot lagere kosten voor de organisatie.

 

Wat levert die nieuwe aanpak op?
Bij een gestructureerde aanpak zal de productiviteit van de medewerker toenemen, het schulden gerelateerde verzuim dalen en zal er minder gefraudeerd worden. Het is dus zaak om tot een bedrijfscultuur te komen waarbij er openheid is over privézaken, zodra die de werkgever raken. Een medewerker zal het melden als er een baby op komst is, een huwelijk gepland staat of een overlijden of scheiding de aandacht opeist. Het zou goed zijn als de financiële problematiek ook op deze manier op het werk met elkaar besproken wordt. Daarbij geeft de medewerker openheid van zaken in een vroeg stadium en steunt de werkgever de betreffende medewerker door de juiste professional in te schakelen.

Medewerkers schuldhulpverlening bieden?
De opleiding Register Adviseur Schuldhulpverlening van NiDi Business School is de eerste integrale opleiding in Nederland op het vakgebied Duurzame Inzetbaarheid met een focus op praktische toepasbaarheid voor de schuldsanering voor de specifieke doelgroep medewerkers en werkgevers.