Opleiding voor leidinggevenden

Als je een opleiding voor leidinggevende zoekt dan sluiten de opleidingen van NIDI Bedrijfsopleidingen hier zeker op aan! Leiding geven betekent dat je het gedrag van één of meerdere medewerkers beïnvloedt. Door middel van bijvoorbeeld ondersteuning of sturing. Met het uiteindelijke doel dat er resultaten geboekt worden. Bij de opleiding van NIDI ga je door middel van 4 modules hiermee aan de slag. Het uiteindelijke resultaat is dat de vastgestelde diagnose kan worden omgezet in een daadwerkelijke verandering. Meer weten over de opleiding voor leidinggevenden? Neem dan contact met ons op!

Human Being Leiderschap| Opleiding voor leidinggevenden

De opleiding Human Being Leiderschap is de aanvullende opleiding voor leidinggevende. Om goed leiding te kunnen geven wordt er regelmatig gekeken of een medewerker een taak zelfstandig kan uitvoeren of daar begeleiding bij nodig heeft. Altijd met het belang dat de medewerker zich gemotiveerd voelt. Een leidinggevende moet delegeren, taken controleren en gesprekken voeren met medewerkers. Daarnaast ben je een soort van doorgeefluik De doelen die gesteld worden door de directie of het management moet je vertalen. Vervolgens weer doorgeven aan jouw medewerkers. Hier kan soms enige druk op liggen. Door op dat moment juist te handelen voorkom je veel narigheid.

Zoals hierboven benoemd gaan we aan de hand van 4 modules aan de slag:

  1. Human Being Leiderschap
  2. Inzetbaarheidsbevordering
  3. Leren & Ontwikkelen
  4. HB Financiën & Projectplan

De opleiders van NIDI Bedrijfsopleidingen gaan samen met jou een Demo Pilot op zetten voor jouw eigen organisatie. Zodat de behandelde leerdoelen in de opleiding aansluiten bij jouw bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; Het herkennen en voorkomen van potentiële risico’s op het gebied van inzetbaarheid. Maar ook het voorkomen van stagnatie van werkenden. Meer weten over de opleiding Human Being Leiderschap? Vraag dan een informatiepakket aan via de website!

Opleiding voor leidinggevenden

Neem contact met ons op!

De opleiding Human Being Leiderschap van NIDI Bedrijfsopleidingen is uitermate geschikt voor hen die zich willen verbeteren en zich verder willen ontwikkelen binnen leidinggevende functies. Op zoek naar een andere opleiding? Alle opleidingen en trainingen van NIDI vindt u op de website. Mocht u vragen hebben of een opleiding zoeken die niet op de website vermeld staat? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop!