Leerroute Duurzame Inzetbaarheid

Het ontwikkelpad van Duurzame Inzetbaarheid in Nederland!

NiDi Businessschool ontwikkelde een unieke leerroute voor iedereen die zich wil verdiepen en/of specialiseren in Duurzame Inzetbaarheid (DI). DI is een vak van nu en van de toekomst. Niet alleen door de huidige krapte ook kijkend naar de stijging van de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking welke doorloopt tot 2039 zien we steeds meer  vraagstukken rondom inzetbaarheid ontstaan.

Vraagstukken die toezien op een breed scala aan onderwerpen die binnen organisaties kunnen spelen. Bij NiDi hebben we deze onderwerpen visueel gemaakt in een DI puzzel. De puzzel staat symbool voor de samenhang tussen deze onderwerpen.

Samenhang duiden binnen organisaties is het allerbelangrijkste, samen met het praktisch toepasbaar maken. Voor dat laatste is het nodig dat je organisaties kan lezen, taxeren en dat je kan spiegelen waar het echte eerste vertrekpunt ligt. Breng dat samen met het vermogen om daar acceptatie over te hebben en je hebt een boeiende mix te pakken die jou kan helpen in het succesvol zijn als (register) adviseur Duurzame Inzetbaarheid.

NiDi ontwikkelde als marktleider in Nederland de leerroute DI zodat we echt voor iedereen de leerbehoefte(n) kunnen invullen. In al onze opleidingen maken wij gebruik van valide modellen en tools, werken we samen met hoogleraren en bieden we ondersteuning van de beste kerndocenten op hun vakgebied in Nederland.

Hieronder zullen we de leerroute uiteenzetten zodat jij een gerichte keuze kan maken. Vanzelfsprekend leveren we bij iedere opleiding een duidelijke leerwijzer met dito informatie en plannen we graag een (eventueel digitale) afspraak in om kennis te maken!

Praktijkopleiding Duurzame Inzetbaarheid

De opleiding heeft als doel jou op te leiden tot een goede gesprekspartner voor directie, HR, leidinggevenden en collega’s waarin de focus ligt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Je bent in staat de verschillende invalshoeken binnen organisaties te onderscheiden, deze vervolgens te analyseren en je kunt op basis hiervan verbetervoorstellen voorleggen. Hierdoor ben je in staat om met jouw overtuigingskracht samen met de klant KPI’s te zetten op de “echte” succesfactoren en sta je voor verandering en verbetering.

Je kunt vanuit jouw rol tactisch en operationeel/uitvoerbaar beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid binnen organisaties opstellen.

Jij wordt doortastend, helder in je advies en krijgt het vermogen om je bevindingen binnen organisaties tastbaar en meetbaar te maken in een korte Adviesrapportage Duurzame Inzetbaarheid.

Hierdoor overtuig jij leidinggevenden en/of managementteams om daadwerkelijk te gaan investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Je weet hoe je bepaalde problematieken kunt aanpakken en kunt de klant adviseren over de vervolgstappen.

Bovenal is deze opleiding gericht op de praktische toepasbaarheid en zit deze boordevol bruikbare tools. In 2022 kun je deze opleiding volgen voor slechts 1500 euro!

Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI)

De opleiding heeft als doel jou op te leiden tot een expert die overtuigingskracht kan leggen in het tot stand brengen van een strategisch, tactisch en uitvoerbaar beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid binnen organisaties. Jij wordt de ‘generalist’ die overzicht houdt over bevlogen, betrokken, competente en vitale medewerkers in toekomstbestendige organisaties.

Op sommige onderdelen ontwikkel jij je wellicht verder tot specialist (of misschien ben je dat al). Jij wordt doortastend, helder in je advies en ontwikkelt het vermogen om je bevindingen binnen organisaties tastbaar en meetbaar te maken in een rapport.

Hierdoor overtuig jij leidinggevenden en/of managementteams om daadwerkelijk te gaan investeren in Duurzame Inzetbaarheid. Je weet haarfijn een prioriteitenplan uit te leggen waarbij je inzoomt op de echte (kritische) succesfactoren en waarop je nieuwe KPI’s kunt zetten.

Je weet deze prioriteiten in de tijd weg te zetten waarbij naast de ROI op het gehele project ook de quick wins het vertrekpunt zijn. Je bent creatief en adviseert vanuit je eigen mening, gedragen door de visie van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Jij voegt waarde toe.

Deze opleiding leidt tot een officieel RADI diploma welke recht geeft op deelname aan de Beroepsfederatie RADI.

RADI Executive

De opleiding RADI® Executive heeft als doel jouw toekomstvisie op Duurzame Inzetbaarheid te ontwikkelen en te versterken. Na het volgen van de RADI Executive ben je in staat jouw visie op Duurzame Inzetbaarheid over te brengen binnen de organisatie waar jij werkzaam bent, jouw klanten en binnen je netwerk; jij bent dé ambassadeur van het begrip Duurzame Inzetbaarheid en tilt dit thema als topadviseur op dit gebied naar een hoger niveau. Daarom is het van belang dat je op de hoogte bent van de thematiek van morgen.

Zeker in deze tijd waarin veranderingen elkaar rap opvolgen is blijven veranderen en innoveren van het allergrootste belang voor organisaties. Op dit gebied ben jij vooroploper! Je weet de organisatie hiertoe te inspireren.

Als je deze RADI® Executive opleiding hebt gevolgd, ben jij de inspirator voor managers en directies, een ambassadeur van Duurzame Inzetbaarheid en een trendsetter omdat je twee unieke kennisterreinen combineert en vertaalt in krachtige en effectieve adviezen. Deze adviezen zien zelfs al toe op het nieuwe nieuwe werken, uitgaan van het Scandinavisch principe en gebruik maken van Artificial – en business intelligence!

College reeks

Voor adviseurs die zich willen verdiepen als specialist hebben we een prachtige college reeks ontwikkeld. Zo hebben we specifieke opleidingen op het gebied van

  • Register Adviseur Amplitie
  • Vitaliteit
  • Taakdelegatie
  • HR-executives
  • Riskmanagement
  • Zorg & Welzijn

Vraag om het actuele curriculum!

Wij zijn je graag van dienst!