Nu inschrijven

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de gekozen training of opleiding. De naam en datum van de gekozen training worden automatisch ingevuld in het onderstaande formulier. Vul de verdere gegevens aan en uw inschrijving is compleet.
Wilt u een team aanmelden? Neem dan via het contactformulier contact met ons op.

Voorwaarden van inschrijving:
1. De Klant moet het inschrijfformulier volledig en naar juistheid invullen.
2. De Klant moet de opleidingskosten vóór aanvang van de lessen betalen, tenzij schriftelijk anders met de Klant is overeengekomen.
3. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer NIDI Business School de inschrijving voor een opleiding of training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop NIDI Business School schriftelijk de inschrijving voor een opleiding of training aan de Klant heeft bevestigd.

Algemene voorwaarden

NIDI Business School

T 085 – 401 23 61
E info@nidibusinessschool.nl

Minervum 7420
4817 ZG BREDA