Training Coachend Leidinggeven

Training Coachend Leiderschap

Coachen hoort onlosmakelijk bij leiderschap. Coachend leidinggeven is zorgen dat je medewerkers het beste uit zichzelf halen en dat medewerkers zelfstandig hun werk kunnen doen. Het is een vorm van leiderschap waar zowel medewerkers als leidinggevenden van kunnen profiteren, mits dit op de goede manier ingezet. De training coachend leiderschap, leert deelnemers hoe zij deze vorm van leiderschap kunnen ontwikkelen en inzetten.

De training kenmerkt zich door een zeer hoog (inter)actief karakter. Na een korte theoretische uiteenzetting per onderwerp, wordt er uitgebreid geoefend.

Er ontstaan hierdoor gesprekken waar het verloop niet vooraf vaststaat. We sluiten aan bij de doelstellingen van jouw organisatie en zoomen in op de optimale balans tussen eigenaarschap, coachend leiderschap en faciliterende werking van jouw organisatie.

Deze training wordt verzorgd door één trainer. De oorspronkelijke training duurt drie dagen, maar in overleg kan je ook kiezen voor een training op maat voor jouw medewerkers.

Vanzelfsprekend kan er bij een kortere training minder diep worden ingegaan op de inhoud en het uitgebreid oefenen. Feedback en reflecteren is een belangrijk en actief onderdeel van deze training.

De planning van de training

Dag 1

 • Het opdoen van zelfinzicht
 • Aandacht voor de samenstelling van jouw team
 • Aandacht voor de dilemma’s als je zowel leidinggevende als coach bent.
 • Je bent in staat om effectief feedback te geven en te ontvangen
 • Bewust worden hoe je overkomt op een ander
 • Het invullen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan

Dag 2

 • LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) kennen en toepassen
 • Interpretaties versus waardevrij
 • Het begin van een coachtraject; het contract opstellen
 • Inzicht in verschillende soorten vragen en wanneer pas je welk toe
 • Aandacht voor de afronding van een (coach)gesprek
 • Oefenen met praktijksituaties
 • Het invullen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan

Dag 3

 • Uitgangspunten Coachend Leidinggeven
 • Aandacht voor verschillende leervoorkeuren; en wat is die van jou?
 • Oefening coachend leidinggeven; een krachtenveld verkennen en uitwerken
 • Valkuilen Coachend Leidinggeven
 • Oefenen met praktijksituaties
 • Het invullen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan

Dag 4 (Terugkomdag)

 • Aan de slag met het Persoonlijk Ontwikkel Plan: wat heb je al kunnen oppakken, wat nog niet, wat zijn hierbij interne belemmeringen?
 • Oefenen met de opgedane kennis en vaardigheden van dag 1 en 2
 • Aan de slag met lastige situaties uit de praktijk aan de hand van intervisie methodiek

Na deze training kan men besluiten om intervisie met elkaar voort te zetten.

Leerdoelen en vaardigheden

In dit overzicht leest u de leerdoelen en vaardigheden die deelnemers tijdens het volgen van deze training ontwikkelen.

 • Inzicht in jezelf als leidinggevende
 • Inzicht in de samenstelling van jouw team;
 • Aandacht voor de dilemma’s als je leidinggevende en coach tegelijk bent
 • Je kent het belang van feedback en hebt ervaren hoe dit op een effectieve manier te doen
 • Je krijgt inzicht in hoe je overkomt op anderen
 • Je weet hoe je LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) kan toepassen en wat het belang hiervan is
 • Je weet het belang van waardevrij handelen en hebt het ook leren toepassen
 • Je weet hoe je een contract moet opstellen in een coachgesprek
 • Je kent verschillende soorten vragen en hebt geleerd deze toe te passen
 • Je kent het belang van een goede afronding en weet wat minimaal aan bod moet komen
 • Je kent verschillende leervoorkeuren en weet jouw eigen leervoorkeur
 • Je kent de valkuilen van coachend leidinggeven
 • Je kent een intervisie methodiek en weet deze toe te passen
 • Je draagt bij aan eigenaarschap in de organisatie
 • Je draagt bij aan je eigen ontwikkeling

Extra informatie training Coachend Leiderschap

Duur en deelname

Flexibiliteit kenmerkt onze dienstverlening. Derhalve heeft NiDi Business School diverse mogelijkheden wanneer lessen kunnen plaatsvinden. NiDi Business School hanteert standaard de volgende lestijden voor haar opleidingen:

Dag                 09.00-17.00                7,5 lesuren

Dagdeel          08.30-12.30                4 lesuren

Dagdeel          13.00-17.00                4 lesuren

Trainers

Eén van onze zeer ervaren trainers met relevante werkervaring en achtergrond, zal deze training verzorgen: Nathalie Eillebrecht. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het trainersvak. Door haar opleiding en ruime werkervaring op dit gebied, is zij in staat jou en jouw organisatie een effectieve en efficiënte training aan te bieden.

Maximale groepsgrootte

NiDi Business School adviseert een maximale groepsgrootte voor de training gesprekken van 8-10 personen per groep. Zo streven wij naar optimale interactie en zo wordt het maximale leerrendement behaald.

Uw investering

 NiDi Business School levert altijd een all-in investeringsvoorstel. Geen verrassingen op de factuur achteraf. Alle tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, zoals administratieve kosten, reistijd en kosten van de trainer(s). Prijs van de training wordt in overleg vastgesteld.

Contact over de training Coachend Leiderschap

Indien je vragen hebt of nadere toelichting wenst, staan wij je graag te woord!

Stuur ons een mail naar info@nidibusinessschool.nl en wij nemen contact op.

Startdata in overleg.

Hulp nodig? 
Wij helpen je