Register Adviseur Amplitie

NiDi Business School biedt nu de opleiding Register Adviseur Amplitie aan! We gaan uit van een integrale benadering op het gebied van Amplitie binnen het domein Duurzame Inzetbaarheid. Deze opleiding richt zich op actieve professionals die een aanvulling zoeken op hun opleiding en/of werkervaring op het nieuwe werkgebied van Amplitie en op degenen die zelf willen ervaren wat Amplitie kan betekenen.

Startdata
Schrijf je nu in

Geen items gevonden

Meer informatie?
Vraag het informatiepakket aan

Dit wordt geheel gratis naar je opgestuurd.

Wat verstaan we onder Amplitie?

Amplitie staat voor “het versterken van het welbevinden en functioneren van medewerkers”. Amplitie is hiermee een belangrijk onderdeel van de aanpak van Duurzame Inzetbaarheid(DI); vaak is er veel aandacht binnen DI voor verzuim (= curatie) en meer en meer ook voor preventie. Nu komt er mede door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, denk aan: 5 generaties op de arbeidsmarkt, tekorten aan gekwalificeerd personeel, “zware” beroepen, flexibele pensioenleeftijd, ook steeds meer aandacht voor het verbreden en versterken van de inzetbaarheid van de actieven op de arbeidsmarkt.

Resultaten met Amplitie

Resultaten van de aanpak met Amplitie kunnen worden gevonden in 7 deelgebieden; de zogeheten 7 sleutels van Bevlogenheid:

 • Hogere productiviteit;
 • Verhoging effectiviteit;
 • Minder fouten;
 • Lager verzuim;
 • Minder verloop;
 • Stijgende verkoopcijfers;
 • Hogere klanttevredenheid.

Amplitie komt uit de positieve psychologie en de nadruk ligt op de positieve ervaringen en de kwaliteiten van mensen: het gaat om het versterken van de positieve ontwikkelingen.

Tijdens de masterclassses gaan we in op alle aspecten die bij Amplitie en de toepassing binnen organisaties aan de orde kunnen komen. In een aantal blokken wordt het ervaringselement ook voor jezelf als deelnemer benadrukt en toegepast. Het ervaringselement en het toepassen ook op jezelf als deelnemer maakt deze opleiding extra krachtig en waardevol.

Opleiding voor Mens & Organisatie werkveld

De opleiding is ontwikkeld vanuit onderstaande toelichting op het begrip Amplitie dat in 2009 door Prof. Dr. Wilmar Schaufeli is geïntroduceerd. Met deze opleiding creëren wij een aanvullend beroepsprofiel van een professional in het werkveld Mens & Organisatie die Amplitie wil toepassen binnen organisaties. Wij richten ons hierbij op het strategisch en tactisch niveau van dit nieuwe vakgebied. Wij gaan uit van de visie & filosofie van de mensgerichte aanpak van inzetbaarheid (inclusief Amplitie, preventie & verzuim) in brede zin. Vanuit deze visie & filosofie gaan we de competenties, vaardigheden en leerdoelen beschrijven en formuleren voor de amplitiedeskundige. En vanuit deze competenties, vaardigheden en leerdoelen worden de verschillende inhoudelijk blokken vormgegeven.

Docenten en certificering

Samen met topdocenten uit het veld gaan we deze uitdaging aan. In onderstaand opleidingsprofiel tref je de uitgangspunten aan van deze opleiding. Als alle blokken van totaal 15 dagdelen zijn gevolgd, is er een afrondende scriptie van maximaal 20 pagina’s en sluiten we de opleiding af met het diploma collegereeks Amplitie.

We leren de deelnemer op organisatieniveau inzicht te geven in de mogelijkheden, uitdagingen en toepassingsrichtingen om medewerker beter en breder inzetbaar te krijgen vanuit de eigen mensgerichte insteek. Door een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de situatie zal ook de Return-on-Happiness berekend kunnen worden: waarom investeren we in mensen?

Modules van de opleiding Register Adviseur Amplitie

De opleiding tot Amplitiedeskundige is verdeeld in 11 modules die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je leert deze modules met elkaar te verbinden en bent na het volgen van deze opleiding in staat echt samenhangend te adviseren.

 • 1. Amplitie binnen duurzame inzetbaarheid
 • 2. Inhoud van Amplitie vanuit wetenschap & praktijk
 • 3. Amplitie bezien vanuit antropologie
 • 4. Amplitie voor jezelf
 • 5. Veerkracht en weerbaarheid
 • 6. Gezondheidsbevordering
 • 7. Werkgeluk
 • 8. Persoonlijke ontwikkeling
 • 9. Amplitie & organisatieontwikkeling: Rijnlands organiseren
 • 10. Amplitie-beleid in de praktijk
 • 11. ROI/ROH van amplitie
 • 12. Voorbereiding opdracht

Leerdoelen

We leren de deelnemer de psychologische, organisatiekundige, financiële en praktische kaders te onderkennen en van daaruit het werk als Amplitiedeskundige te kunnen verrichten. We leren de student:

 • hoe naar de aard en mogelijkheden van Inzetbaarheid kan worden gekeken;
 • op organisatie- en casusniveau tot een mensgerichte aanpak en ondersteuning te komen van Amplitie;
 • het gesprek aan te gaan met de top van de organisatie, het management, HR/P&O/M&O, de teams en de medewerker. Hierbij wordt een nieuw (markt)profiel van de Amplitie-professional opgezet.

Direct inschrijven voor de opleiding Register Adviseur Amplitie

De opleiding duurt ongeveer 10 maanden, onderbroken door reguliere vakanties en bestaat uit 15 masterclasses.

 

Specificaties

€6950

Nu tijdelijk van €6950,- voor € 5950,-


Nieuwegein en Breda

15 klassikale lessen

Direct inschrijven
Schrijf je gemakkelijk in

Heb je interesse in deze opleiding? Vraag een gratis informatiepakket aan of schrijf je direct in!