Duurzame inzetbaarheid werd tot een aantal jaar geleden nog gezien als een vaag containerbegrip. Het werd vooral gelinkt aan thema’s als ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en bovendien vond het niet de gewenste zakelijke aansluiting tot de markt. Ondanks dat begrippen als werkgeluk, werkstress en burn-out, bevlogenheid en betrokkenheid steeds meer in opkomst waren, bleef men deze begrippen zien als opzichzelfstaande onderwerpen en bleef men de focus leggen op de gevolgen, lees verzuim, in plaats van de oorzaken en de mogelijkheden.

In 2012 hebben wij, NiDi Business School, als opleidingsinstituut het begrip Duurzame Inzetbaarheid op de kaart gezet! De komst van de RADI-opleiding van NiDi Business School en de totstandkoming van de RADI-norm in Nederland, hebben er mede voor gezorgd dat Duurzame Inzetbaarheid in een zakelijk, bedrijfseconomisch, perspectief geplaatst kon worden.

Al meer dan 400 RADI-adviseurs in Nederland!

RADI-adviseurs hebben maar één doel: werkgevers ondersteunen bij complexe en strategische Duurzaam Inzetbaarheidsvraagstukken. Zij geven organisaties nieuwe inzichten in hoe zij Duurzame Inzetbaarheid kunnen implementeren in hun organisatiebeleid/-strategie. Naar verwachting gaan we dit jaar de 500e RADI-adviseur in Nederland opleiden! Een resultaat waar we trots op mogen zijn.

Bart van Loon, Arbeidsdeskundige & RADI-adviseur bij Inverzo:

“De aanvulling RADI is essentieel en van grote meerwaarde voor mijn rol als Arbeidsdeskundige. Ik ben met de opleiding in aanraking gekomen doordat ik merkte dat ik nog onvoldoende kennis en kunde had om op strategisch niveau in gesprek te gaan met een werkgever over duurzame inzetbaarheid: hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel duurzaam inzetbaar blijft in de toekomst? Hoe blijft mijn organisatie toekomstbestendig met fysiek zwaar werk en een ouder wordend personeelsbestand? Hoe breng ik medewerkers in beweging om hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen?

De RADI-opleiding geeft mij handvatten om de duurzame inzetbaarheidspuzzel te maken. Welke stukjes passen bij deze organisatie goed bij elkaar? Hoe maak ik het plaatje compleet? Met de RADI-opleiding leer je alle onderdelen en puzzelstukjes van een effectief duurzaam inzetbaarheidsplan:

  • Wat is het effect van mijn beleid rondom ziekteverzuim, re-integratie en inzetbaarheid?
  • Wat is het effect van mijn leidinggevenden op het personeel? Hoe meet ik dit?
  • Welke verantwoordelijkheden liggen bij de medewerkers? Hoe zien zij de toekomst?
  • Hoe is het gesteld met de in-, door- en uitstroom van personeel?
  • Hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden? Is dit wel eens in kaart gebracht? Hoe meet ik dit?

Inmiddels heb ik de opleiding afgerond en mag ik mezelf officieel RADI noemen. Ik denk nu mee met organisaties op strategisch niveau om hen verder te helpen. Ik ben niet alleen adviseur Mens, Werk en Inkomen, maar ook adviseur voor de organisatie. Dit past goed bij mijn werk als Arbeidsdeskundige. Ik heb geleerd anders naar organisaties te kijken en weet in gesprekken werkgevers te ‘triggeren’ om op de RADI-manier naar de organisatie te kijken. Ik kan inzichtelijk maken binnen welke termijn er een ‘Return on investment’ te verwachten is en ik ben in staat om medewerkers zowel individueel als in de groep uit te dagen om eigenaarschap te nemen over hun eigen loopbaan: ze laten nadenken over wat ze kunnen, wat ze willen, hoe ze de toekomst zien als ze het huidige werk blijven doen.”

Benieuwd wat de RADI-opleiding nog meer te bieden heeft?

Bekijk dan onze informatiepagina van de RADI-opleiding. Heeft Bart u overtuigd om de switch te maken naar RADI-adviseur? Meld u dan snel aan! De opleiding start op 15 april 2020.

 

 

 

 

 

Bart van Loon, RADI-Adviseur en Arbeidsdeskundige
bij Inverzo