De moderne economie verandert de behoefte van professionals. Door het internet beschikt de moderne professional over een groot hoeveelheid aan kennis, dat zij altijd en op ieder gewenst moment kunnen raadplegen. Met de komst van Social media is de scheiding tussen werk en privé veel minder duidelijk. Hierdoor loopt werktijd en sociaal contact door elkaar. Dit schept andere verwachtingen van de werkomgeving: zelfontplooiing, autonomie en het hebben van een rijk sociaal leven. 

Uit recent onderzoek van PalenWizard in opdracht van online boekhoudtool Tellow blijkt dat zelfstandige zonder personeel (ZZP) gelukkiger zijn dan werknemers in loondienst. Ruim duizend ZZP’ers en werknemers in loondienst zijn tijdens het onderzoek bevraagd. ZZP’ers zeggen vaker gelukkig te zijn met hun werk (85% tegenover 71%), vaker meer plezier in het werk te ervaren (83% tegenover 74%) en in mindere mate stress te ervaren (28% tegenover 39%). Daarbij zijn ZZP’ers trotser op het werk dat zij doen (86% tegenover 73%).

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren wat de belangrijkste drijfveren zijn om ZZP’er te worden, namelijk het ervaren van vrijheid en het zijn van eigen baas. Geld is daarentegen vaak niet de motivator. Het zelfstandig ondernemen zorgt ervoor dat ZZP’ers veel vrijheid en flexibiliteit ervaren. Daar geeft een derde van de werknemers juist aan hier in hun werk meer behoefte aan te hebben.
De moderne professional heeft het namelijk druk met zijn werk, zorg voor ouders en de activiteiten die het drukke leven zelf vragen. Dit verlangt van de moderne professional om creatiever zijn tijd te managen en verwacht van de werkgever een flexibelere opstelling.

Met de resultaten uit het onderzoek van PalenWizard en de veranderende behoefte van de moderne professional kun je als midden- en hoog managementkader of HR departement rekening houden. Het bevorderen van vrijheid moet de norm zijn binnen de cultuur van de organisatie. Vrijheid ervaren professionals bijvoorbeeld doordat zij zelf de regie kunnen nemen over hun eigen loopbaan, zelf beslissingen kunnen maken over hun werk en continu in staat zijn om te blijven ontwikkelen. Wanneer de ontwikkeling van de professional stagneert, dooft de enthousiasme in het werk en ontstaat er onontkoombare teleurstelling. Stilstand is in deze achteruitgang.

Om jezelf als professional te kunnen ontwikkelen zijn er daarom veel eisen waaraan de werkomgeving, de organisatie moet voldoen. Ron van de Water en Mathieu Weggeman (2016) stellen dat de verwachting dan wel eisen en behoeften van professionals gaan naar meer vrijheid, autonomie in de uitoefening van de functie, een los-vaste verhouding rond een taak of vrijheid, een creatieve en zelfstandige uitoefening van de functie. Kortom: er is behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, groei en zelfregelend vermogen.

Snel concluderend mag je als organisatie stellen dat wanneer je een cultuur creëert waarin professionals buiten bestaande paden durven en mogen treden, zelf beslissingen mogen nemen en waarin groei in persoonlijke ontwikkeling centraal staat, leidt tot een organisatie waarin gelukkige werknemers de norm wordt. Zorg er dus als organisatie voor dat professionals graag bij je blijven werken en optimaal presteren omdat zij veel vrijheid ervaren om dingen op hun eigen manier te doen. Zij zijn eenmaal je belangrijkste factor in organisatiesucces.

Het management moet daarvoor optimaal gebruik maken van hun kennis, toewijding en houding door ze niet te veel willen leiden. Daarmee bedoelt men niet continu in de gaten houden, aansturen, corrigeren en vertellen wat en hoe we het allemaal gaan doen. Deze structuren werken averechts. Leiderschap moet juist gericht zijn op de sturing van het gedrag in positieve zin. Sturing op gedrag en ontwikkeling van persoonlijke talenten en vaardigheden zijn daarmee zeer belangrijke onderdelen van modern en succesvol HR management. Bevorder het persoonlijk leiderschap van mensen en ontketen vernieuwing!

Hoe je persoonlijk leiderschap bevordert wordt uitgebreid behandeld in één van onze opleidingen. Benieuwd? Neem contact met ons op door te mailen naar info@nidibedrijfsopleidingen.nl of te bellen naar 088 032 24 00.

https://tellow.nl/onderzoek-zzper-scoort-op-alle-fronten-beter-dan-fulltime-werknemer-in-loondienst/