Privacy en bewerkersovereenkomst, nieuwe masterclass!

Als HR professional maar ook als extern adviseur heeft u de beschikking over gegevens van medewerkers. U dient zich echter voortdurend te realiseren dat u de gegevens die u tot uw beschikking heeft niet altijd zomaar mag bewerken. De bewerkersovereenkomst stelt vast hoe het bedrijf met zijn adviseurs en providers (verzekeraars, arbodiensten, accountant, tussenpersoon) omgaat en welke gegevens u ze stuurt. AP stelt dat werkgevers verantwoordelijk zijn in primaire zin en belooft zeer forse boetes bij verkeerd gebruik van de gegevens. Een voorbeeld: stuurt u loongegevens naar uw Arbodienst? Dat mag dus niet omdat Arbodiensten in hun primaire proces deze gegevens niet nodig hebben. In feite is er dus een data lek. Op 1 januari 2018 gaat de Europese richtlijn gelden en worden de eisen wederom strenger. Zorgt u er voor dat u de zaken goed heeft geregeld en heeft vastgelegd en zorgt u ervoor dat u geen gegevens bewerkt of vastlegt waar u geen toestemming voor heeft en die de privacy aantast van de medewerkers. Legt u nu medische gegevens vast? Gebruikt u aanduidingen als: knieklachten, hernia, psycholoog en dergelijke. Dan moet u daar per direct mee stoppen. Wij organiseren masterclasses op dit gebied waarop u kunt intekenen.

Een masterclass duurt 4 uur en kost 750 euro. U krijgt dan alle informatie, de do’s en dont’s alsmede voorbeelden van bewerkersovereenkomsten en dergelijke. Als u niet voldoende op de hoogte bent, schrijf dan nu in, het is een belangrijk thema.