Preventiemedewerker Arbowet

Elk bedrijf dient minimaal één werknemer aan te stellen als preventiemedewerker. Dit is verplicht, omdat in de wet staat beschreven dat een werkgever zich door één of meerdere deskundige medewerkers moet laten bijstaan als het gaat om het arbobeleid. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij het creëren van optimale arbeidsomstandigheden. Hiervoor zet hij/zij zich in op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. 

Waar moet een preventiemedewerker aan voldoen?

Om preventiemedewerker te worden moet je beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Het is namelijk belangrijk om te weten welke risico’s er zijn, vooral binnen het bedrijf, en hoe je deze beheerst. Een HR-medewerker, facilitair medewerker of directeur is daarom geschikt voor de functie. 

Taken van een preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een belangrijke rol toegewezen in de Arbowet. Dankzij deze medewerker is er extra aandacht voor de preventie van verzuim. De Arbowet geeft richting aan de taken van een preventiemedewerker. De belangrijkste taken zijn:

  • Het opstellen van een RI&E.
  • Adviseren van en samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging.
  • (Mede) uitvoeren van arbomaatregelen.
  • Adviseren van en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Opleiding tot preventiemedewerker

De opleiding Register Preventiemedewerker RPM leid je op tot professioneel preventiemedewerker. Met behulp van deze opleiding leer je denken vanuit praktische invalshoeken. Daarnaast verruim je je kennis op het gebied van preventie en arbeidsomstandigheden.

De opleiding is opgedeeld in verschillende thema’s, waaronder:

  • Arbeidsomstandigheden en Arbowet
  • Samenwerking Arbodienst
  • Risico analyse arbeid, gezondheid en vitaliteit
  • Communicatie en voorlichting

Meer weten over de opleiding? Vraag direct een informatiepakket aan!

preventiemedewerker arbowet