Werkgevers staan voor een uitdaging, met name de werkgevers in de cruciale beroepen;  als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een veilige werksituatie voor uw medewerkers. Dat is in deze periode makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als we ons bedenken dat het coronavirus voorlopig nog voor onrust zal zorgen; ook wanneer we wél weer naar het werk mogen. Wat als de anderhalve meter-richtlijn voorlopig de nieuwe realiteit is? Hoe richt u dat in? Hoe beïnvloedt dit uw organisatie? Dan is het prettig als er een expert binnen de organisatie werkzaam is die hier gevraagd en ongevraagd advies over kan geven: de preventiemedewerker!

De Preventiemedewerker heeft een verbindende rol tussen HR, management, medewerkers, de OR en de arbodienst. Zeker in deze crisisperiode en daarna is de rol van de preventiemedewerker waardevoller dan ooit te voren, vooral voor u als werkgever: Hij of zij is de interne deskundige en uw adviseur op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Het land is getroffen door het coronavirus; hoe gaat de preventiemedewerker hiermee om?

In de basis is het antwoord simpel: hij of zij doet waar hij of zij voor opgeleid is. Namelijk het houden van een risico-inventarisatie. Inventariseer eerst waar de risico’s zich bevinden binnen de organisatie: is er bijvoorbeeld een risico op blootstelling aan het virus? Vervolgens maakt de preventiemedewerker een plan van aanpak, waarin omschreven staat op welke manier het coronavirus de organisatie beïnvloedt en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te verkleinen.

Bent u een preventiemedewerker?

Dan komt er in deze periode veel op u af. NiDi Business School voorziet u graag van wat praktische tips.

Houd de ontwikkelingen in de gaten
Stap 1 die u als preventiemedewerker zet, is duidelijk: houd de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Hier vindt u alle maatregelen die in Nederland gelden. Een volgende stap is deze informatie vertalen naar uw organisatie en toe te passen op de werksituatie. Informeer dan de medewerkers en uw werkgever actief over de maatregelen en adviseer de medewerkers om zo veel als mogelijk thuis te werken. Biedt hen de mogelijkheid om contact met u op te nemen als er vragen zijn over het coronabeleid binnen uw organisatie.

Wat als thuiswerken niet mogelijk is voor medewerkers?
Informeer de medewerkers dan welke aanpassingen/maatregelen er op de werkplek genomen moeten worden en zorg ervoor dat de medewerkers de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen hanteren. Verspreid bijvoorbeeld de pauzemomenten van de medewerkers, zodat zij niet tegelijk in de kantine zitten. Of laat de medewerkers zoveel als mogelijk op verschillende tijden beginnen. Zo voorkomt u dat er grote groepen tegelijk aan het werk zijn en dat de medewerkers te dicht bij elkaar in de buurt komen.

De preventiemedewerker kan ook zorgen voor extra PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Denk aan handschoenen desinfecterende zeep en adembescherming. Zorg ook voor voldoende tool-box metingen. Vooral op bouwplaatsen en in fabrieken is dit belangrijk.

Communiceren en contact houden
Naast technische maatregelen en beleidszaken, is het van ongekend belang om als preventiemedewerker goed en volledig te communiceren met collega’s. Zeker wanneer iedereen thuiswerkt. Voor sommige medewerkers is het nieuw om thuis te werken. Dan kan dit voor sommigen best lastig zijn, zeker als er een heel gezin thuis zit. Geef tips voor ergonomisch thuiswerken en kijk per situatie wat een collega nodig heeft om thuis te kunnen werken. Op deze manier helpt u collega’s om in een thuiswerkritme te komen. Adviseer uw collega’s ook over de mogelijkheden om contact te zoeken met elkaar. Hier zijn voldoende hulpmiddelen voor, zoals videobellen met Zoom, Skype en Microsoft Teams.

Met andere woorden: communiceer met medewerkers en geef medewerkers het vertrouwen dat ze eventuele uitdagingen en/of zorgen met u kunnen bespreken.

Niet één, maar twee preventiemedewerkers?
Sommige organisaties hebben meerdere preventiemedewerkers. Dan is het van belang om goede afspraken te maken over de werktijden. U wilt immers voorkomen dat er onderlinge besmetting plaatsvindt en beide preventiemedewerkers uitvallen. Wissel daarom de werkweken met elkaar af: de ene preventiemedewerker werkt in de even weken en de andere preventiemedewerker de oneven weken. Als er geen andere collega-preventiemedewerker is, zorg dan dat u iemand inwerkt als back-up, voor het geval dat u zelf uitvalt.

Aanbieding NiDi Business School

De opleiding Register Preventiemedewerker (RPM) is een populaire opleiding binnen NiDi Business School. Gezien het belang van deze rol binnen organisaties, biedt NiDi Business School deze opleiding nu aan voor een gereduceerd tarief. U betaalt nu geen € 895,- maar € 850 ,- Let op: deze actie geld alleen voor de startdatum van 12 mei 2020.

De eerstvolgende opleiding start op 12 mei – of deze online of fysiek start, hangt af van de situatie rondom het coronavirus. Er is nog een aantal plekken beschikbaar!

Heeft u als werkgever nog geen preventiemedewerker binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer weten? 

Docent Pieter Diehl van de opleiding Register Preventiemedewerker van NiDi Business School

vertelt u graag meer over de rol van de preventiemedewerker ten tijde van de coronacrisis.