Een vraag waar veel organisaties zich mee bezighouden. Want, wat is een preventiemedewerker eigenlijk en wat zijn de taken en bevoegdheden van deze persoon?

De preventiemedewerker is een medewerker die de werkgever helpt bij het (preventief) verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het moet gaan om taken die ertoe bijdragen dat mensen die in een organisatie werken geen ongevallen krijgen of ziek worden van hun werkzaamheden. Het woord preventie geeft dit dan ook al aan. De preventiemedewerker neemt o.a. een belangrijke rol in bij het tot stand komen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook kan de preventiemedewerker de vraagbaak zijn in de organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Elke organisatie moet beschikken over een gedegen inventarisatie van de gevaren en de risico’s. In kleine organisaties kan de preventiemedewerker uitstekend deze risico-inventarisaties uitvoeren. Maar met het toenemen in complexiteit en omvang van de organisatie, zal de rol verschuiven van een zelf uitvoerende preventiemedewerker naar een rol die voornamelijk participerend en ondersteunend is. De preventiemedewerker behoudt altijd de regie in het proces.

Om de rol echt goed uit te kunnen voeren dient de preventiemedewerker te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. De preventiemedewerker moet immers op allerlei niveaus communiceren en presentaties verzorgen.

Voorlichting is een krachtig instrument bij preventie!

De Arbowetgeving verplicht alle werkgevers om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Uw organisatie is gebaat bij een medewerker die ook echt de toegevoegde waarde kan bieden als preventiemedewerker. NIDI Business School kan uw organisatie hierin ontzorgen met onze opleiding Register Preventiemedewerker.

Indien u meer informatie over de rol van de preventiemedewerker wenst, dan kunt u mailen naar info@nidibusinessschool.nl of bellen met opleidingscoördinator Nick Gemke: 06 – 10 15 98 75.