In gesprek gaan met de werkgever over de invulling van werk / privé tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is niet de verantwoordelijkheid van de 55-plussers. Althans, dat vindt deze groep werkenden. Het inzetbaarheidsvraagstuk (lees: het gezond en met plezier bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) vraagt om een verhelderend antwoord op de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt over de inzetbaarheid van de werkenden.

Het merendeel van de 55-plussers spreekt niet of nauwelijks met de werkgever over de inzetbaarheid. Integendeel: zij vinden dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van aangepast werk of het bieden van minder uren.

Volgens het platform ‘Wijzer in Geldzaken’ zijn de 55-plussers niet bereid om aan het einde van hun loopbaan te veranderen van baan of zichzelf om te scholen. Het merendeel is bereid een stapje terug te doen, maar als dit minder loon betekent, is dit slechts voor een klein aantal een reële optie.

Voor menig is een stapje terug doen geen optie. Dus als de werkgever het onderwerp langer doorwerken niet bespreekt én de 55-plusser weinig tot geen maatregelen neemt om langer doorwerken mogelijk te maken, wie is er dan verantwoordelijk voor het inzetbaarheidsvraagstuk?

De politiek helpt een handje. In het regeerakkoord 2017 – 2021 staat namelijk dat het de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers is dat de werkenden inzetbaar blijven. Een belangrijke succesfactor om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd gezond en met plezier te kunnen blijven werken is het ‘levenslang leren’ principe.

De kaders zijn geschetst. Het mag duidelijk zijn dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor het inzetbaarheidsvraagstuk. Echter geeft het regeerakkoord geen antwoord op de vraag wat deze verantwoordelijkheid specifiek inhoudt. Om deze verantwoordelijkheid vorm te geven, moeten werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan. Wachten tot de ander het gesprek over inzetbaarheid begint is dus niet de juiste oplossing. Dit betekent concreet voor de groep werknemers om zelf de regie in handen te nemen en het gesprek te beginnen over hun inzetbaarheid. Voor werkgevers is het van belang een open dialoog te houden en uw werknemers eraan te helpen herinneren dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor hun eigen inzetbaarheid.