Is de kerstvakantie vandaag ook officieel voor u begonnen? Een goed moment om stil te staan bij het afgelopen jaar, maar óók om na te denken over uw eigen toekomst. Want heeft u hier al over nagedacht of heeft u al concrete stappen ondernomen? Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of het bestuderen van de veranderingen binnen uw werkveld. Misschien gaat u wel een opleiding volgen in 2018. Allemaal voorbeelden van manieren om bewust bezig te blijven met uw eigen inzetbaarheid.

De arbeidsmarkt verandert in een recordtempo en daarmee ook de inhoud van de functies. Globaliseren, robotiseren en andere technologische ontwikkelingen vragen andere en hogere eisen aan de kennis en vaardigheden van medewerkers. Toch blijkt uit de resultaten van het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid (2017) dat steeds minder mensen doorstromen naar andere functies binnen hun organisatie. Ook oriënteren op loopbaanmogelijkheden en het maken van afspraken over opleidingen, training of persoonlijke ontwikkeling gebeurt onvoldoende.

Op latere leeftijd kan het voorkomen dat u beseft graag iets anders te willen doen. Of op een bepaald moment ontstaat het besef dat dat blijven werken in uw huidige functie niet meer gaat, door bijvoorbeeld veranderingen van werkcontext, vermindering van uw belastbaarheid of door robots die uw werk overnemen. U moet dan opzoek naar ander werk. Mogelijk bent u dan te laat met nadenken over uw eigen positie op de arbeidsmarkt.

Helaas zien wij als opleider vaak dat medewerkers nauwelijks in beweging zijn en hun positie op de arbeidsmarkt onvoldoende kennen. Zij lopen het risico om in een functie vast te lopen. Ontevredenheid, verminderde inzetbaarheid en het ervaren van stress zijn dan vaak een gevolg. Dit leidt vervolgens tot verminderde productiviteit en langdurig verzuim. Zaken om resoluut te vermijden!

Allemaal willen wij plezier ervaren in het werk, goed presteren en ons gewaardeerd voelen. Leven lang leren helpt ons hierbij, niet alleen binnen het beroep, maar ook om kansen buiten het beroep te vergroten. Door het volgen van een opleiding of training vergroot u uw kennis en competenties. Hierdoor verbetert uw positie op de arbeidsmarkt en kunt u beter inspelen op toekomstige veranderingen. De kans op uitval neemt aanzienlijk af.

Ook in 2018 kan NIDI Business School weer helpen met uw opleidingsvraagstukken. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met info@nidibusinessschool.nl of via 088 – 032 24 00.

Link naar het onderzoek: Whitepaper-resultaten-ondzerzoek-DI.pdf